• Så starter vi op igen i Netværkscafeen i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing, efter Coronatiden. Vi overholder retningslinierne med sprit og afstand, og kan sidde ...
  • Netværkscafeen i kulturcenter Vendsyssel får den 22. januar, besøg af Inge Bergstedt, leder af Frederikshavn krisecenter, og en af kvinderne der har fået hjælp ...
  • Netværkscafeen i Kirken, Kultur Center Vendsyssel, Sæsing, indbyder onsdag den 27. november om formiddagen til ADVENTSHYGGE og underholdning v. organist Michael Nielsen & fru ...
  • Onsdag den 13. november kommer Koordinator Anni Melgaard i netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, og fortæller om hvad homestart er. Home-Start Familiekontakt er ...
  • Onsdag den 23. oktober får netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, besøg fra familiehuset Kløvergården i Hjørring. Leder, Jette Birkbak og familiebehandler, Randi Sørensen ...
  • Netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel får onsdag den 25. september besøg af Annette C. Langdahl, sygeplejerske, Master i etik og værdier, supervisor, underviser, ...
  • Det var en særdeles veloplagt Lars Løkke Rasmussen, som gæstede Kulturcenter Vensyssel mandag den 13. maj. Statsministeren var indbudt af Venstre i Hjørring, Frederikshavn ...
  • Onsdag den 10. april får netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel besøg af Ais Egede Jensen, praktiserende læge (sygekasselæge) igennem 35 år i Lendum.  ...
  • Netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, Sæsing, får den 27. mart besøg af forhenværende forsvarsminister, Søren Gade. Søren Gade har været folketingsmedlem ...
  • Jørgen Bing, kommer i Netværkscafeen i Kulturcenter Vendsyssel Sæby Landevej 419, den 13. marts og fortæller om sit liv som skuespiller og byrådspolitikker og ...