Sæby Folkedanserforening

Sæby Folkedanserforening

Instruktør (seniordans og folkedans): Vita Ugilt
Tlf. 28 60 36 45
vita.ugilt@pc.dk

Kasserer: Mona Pedersen
Tlf. 60 92 03 76
hansmona25@gmail.com

www.saebyfolkedans.dk