Østervrå Jagtforening

Formand: Finn Pedersen
Tlf. 40 38 70 15
finn@pedersen.mail.dk

Kasserer: Fritz Pedersen
Tlf. 29 25 69 15
fritzpedersen@gmail.com

www.jagtforeningen9750.dk